Fondo dalininkai

Lietuvos architektų sąjunga
 
 
Lietuvos dailininkų sąjunga
 
Lietuvos fotomenininkų sąjunga

Lietuvos kabelinės televizijos asociacija

Lietuvos kompozitorių sąjunga

Lietuvos kinematografininkų sąjunga

Lietuvos mokslininkų sąjunga

Lietuvos periodinės spaudos leidėjų asociacija

 
Lietuvos rašytojų sąjunga

Lietuvos tautodailininkų sąjunga

Lietuvos teatro sąjunga

Lietuvos teisininkų draugija

Lietuvos žurnalistų draugija

Lietuvos žurnalistų sąjunga

Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija

Lietuvos muzikų sąjunga

Lietuvos radijo ir televizijos asociacija

Nacionalinė miestų ir rajonų laikraščių leidėjų asociacija

Regioninių televizijų asociacija

 
Interneto žiniasklaidos asociacija
 
 
Visuotinis dalininkų susirinkimas nustato Fondo veiklos vertinimo kriterijus ir jo veiklos strategines gaires, Visuomenės informavimo įstatymo nustatyta tvarka išrenka Fondo tarybą, viešo konkurso būdu skiria Fondo direktorių, vertina Fondo Tarybos ir Fondo direktoriaus ataskaitas, skiria Fondo veiklos išorinį ir vidaus auditą, priima kitus sprendimus.

Fondo dalininkais Fondo įstatuose nustatyta tvarka gali būti meno kūrėjų asociacijos, viešosios informacijos rengėjų ir kitos organizacijos bei institucijos, formuojančios kultūros ir švietimo politiką, užsiimančios kultūrine ir (ar) šviečiamąja veikla. Fondo įstatuose turi būti numatyta naujų dalininkų priėmimo tvarka. (Visuomenės informavimo įstatymo 28 str. 2 punktas, 2014-10-21, Nr.XII-1273)
Mūsų draugai