Naujienos

2018 01 14 2019 m. konkurso rezultatų skelbimas

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas paskirstė valstybės paramą viešosios informacijos rengėjų teiktiems kultūros ir meno, medijų raštingumo ugdymo ir šviečiamiesiems bei visuomenės informavimo saugumo stiprinimo projektams 2019 metams. Vadovaudamasis Vyriausybės patvirtintais Bendraisiais konkurso nuostatais, kuriuose įtvirtintos programų ir finansavimo proporcijos, Fondas konkurso būdu skyrė paramą šešioms Visuomenės informavimo įstatyme numatytoms programoms:

1) periodinių kultūros ir meno leidinių  (25 proc.);

2) nacionalinės periodinės spaudos (10 proc.) ;

3) regioninės periodinės spaudos (25 proc.);

4) nacionalinės radijo ir televizijos (16 proc.);

5) regioninės radijo ir televizijos (8 proc.);

6) internetinės žiniasklaidos (16 proc.)

Parama nesuteikta viešosios informacijos rengėjams, kurie yra pripažinti padarę rimtą profesinį pažeidimą (vienus metus nuo pažeidimo pripažinimo) arba buvo pateikę daugiau kaip du projektus į vieną programą.

Per pastaruosius 5 metus Fondui skiriami asignavimai nesikeitė. Šiais metais projektams skirta 2 578 000 eurų, tiek pat kiek ir praėjusiais metais. Konkursui buvo pateikta 441 paraiška. Iš Fondo prašoma suma – 6 805 069 EUR. Kiekvienos programos paraiškos buvo vertinamos ekspertų grupių, kurias sudarė po penkis ekspertus – patyrusių žurnalistų, mokslininkų, meno ir kultūros profesionalų. Atsižvelgdama į ekspertų išvadas ir siūlymus, galutinį sprendimą priėmė septynių asmenų Fondo taryba, vertindama projektų originalumą, aktualumą, profesionalumą bei visuomenės informavimo priemonių sąžiningą konkurenciją.

Fondo Tarybos sprendimu parama suteikta 305 projektams, t.y. 69 proc. nuo visų teiktų  projektų. 52 leidiniai, kuriuose bus vykdomi valstybės paramą gavę projektai, vadovaujantis Bendrųjų konkurso nuostatų 57 str., užprenumeruoti šalies viešosioms bibliotekoms.

Fondo tarybos nuomone, pagrindinis prasidėjusios diskusijos dėl žiniasklaidos rėmimo modelio pertvarkos tikslas turėtų būti siekis užtikrinti realią paramą žiniasklaidai, demokratijos, nuomonių įvairovės bei profesionalumo stiprinimas ir palaikymas.

 2019 m. konkurso rezultatai:

1 programa. Periodinių kultūros ir meno leidinių;

2 programa. Nacionalinės periodinės spaudos;

3 programa. Regioninės periodinės spaudos;

4 programa. Nacionalinės radijo ir televizijos;

5 programa. Regioninės radijo ir televizijos;

6 programa. Internetinės žiniasklaidos.

Sutartys pasirašomos iki 2019 m. vasario 11 d.

 

Mūsų draugai