Naujienos

2018 03 21 Pranešimas žiniasklaidai

PRANEŠIMAS ŽINIASKLAIDAI

Seimo kultūros komitete pradedama diskusija dėl paramos žiniasklaidai modelio

Kovo 21 d. Seimo Kultūros komitete ministrė Liana Ruokytė-Jonsson pristatė „naujo žiniasklaidos rėmimo modelio“ idėją.

Pagal ministrės sumanymą iš LR Visuomenės informavimo įstatymo 28 str. būtų išbraukta nepriklausoma institucija - Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas, o jo vietoje būtų įsteigta nauja įstaiga, kurios „turtines ir neturtines teises bei interesus Taryboje įgyvendina šio įstatymo 45 straipsnyje numatyta Vyriausybės įgaliota institucija“ (t.y. pati Kultūros ministerija).

Prie ministerinės įstaigos būtų sudaroma rinkikų išrinkta „žiniasklaidos taryba“, kuri priimtų sprendimus dėl lėšų skyrimo. Ministrės pateiktame įstatymo pakeitimo projekte numatyta, kad „žiniasklaidos tarybos“ rinkimus organizuoja „Vyriausybės įgaliota institucija jos numatyta tvarka“.

Galutinis organizacijų, kurios siūlytų kandidatus į „žiniasklaidos tarybą“ sąrašas nėra aiškus, tačiau į jas nėra įtraukta nė viena kultūros ir meno organizacija. Iki šiol Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo pagrindinė misija buvo remti kultūros ir šviečiamuosius projektus žiniasklaidoje, todėl fonde buvo atstovaujamos meno kūrėjų organizacijos.

Pagal Kultūros ministerijos siūlomą modelį sudaryta „žiniasklaidos taryba“ rūpinsis jau nebe kultūros ir šviečiamaisiais projektais, bet „įgyvendins valstybės politiką visuomenės informavimo srityje“ ir „sudarys sąlygas įvairiapusei kokybiškos viešosios informacijos ir visuomenės informavimo kultūros plėtrai“.

Kodėl Kultūros ministerijai neberūpi kultūros ir meno sklaida žiniasklaidoje nėra aišku, taip pat nėra aišku kaip Kultūros ministerija rūpinsis visuomenės informavimo kultūra ir kokią „valstybės politiką“ įgyvendins. Nėra aišku, kas trukdė Kultūros ministerijai savo strateginius sumanymus įgyvendinti per esamą modelį, t.y. per Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondą. Fondas jokių iniciatyvų iš ministerijos dėl fondo nėra gavęs ir kokių nors konkrečių strateginių sumanymų šioje srityje ministerija nėra skelbusi.

Aišku tik viena, siūloma naikinti nepriklausomą instituciją, kuri konkurso tvarka skiria paramą žiniasklaidos projektams, o paramos žiniasklaidai skyrimo misiją siekiama pavesti ministerijos pareigūnams.

Kovo 8 d. fondo dalininkų susirinkimas Kultūros komitetui pateikė alternatyvų pasiūlymą, kuris numato tobulinti teisines fondo veiklos sąlygas, skirti konkretų valstybės finansavimą nustatytoms programoms. Komiteto nariams šis projektas posėdyje buvo pateiktas, tačiau jis dar nepradėtas svarstyti. Komiteto pirmininkas R. Karbauskis pasiūlė tęsti diskusiją Seime po savaitės, agitavo už dialogą, nors posėdžio dalyviai pabrėžė, kad dialogo iš Kultūros ministerijos dar nebuvo.

Gintaras Songaila

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo direktorius

865070601

Mūsų draugai