Naujienos

2018 03 13 Tarybos pirmininko rinkimai

Fondo taryba išrinko naują pirmininkę

Fondas įteikė teisėkūros pasiūlymus Seimui

Kovo 13 d. naujos kadencijos Fondo taryba įstatymo nustatyta tvarka rinko Fondo tarybos pirmininką (-ę). Buvusi Fondo tarybos pirmininkė Danguolė Skarbalienė dėl asmeninių priežasčių atsisakė kandidatuoti antrajai kadencijai.

Fondo tarybos pirmininke slaptu balsavimu išrinkta Vaiva Žukienė.  Vaiva Žukienė buvo viena iš Fondo steigėjų, anksčiau jau buvo renkama pirmininkauti Fondo tarybai. Fondo direktorius po posėdžio pasveikino naująją tarybos pirmininkę.

Fondo tarybos ir jos pirmininkės kadencija – trys metai. Fondo taryboje – septyni nariai. Jie deleguojami įstatymo nustatyta tvarka. Fondo dalininkų susirinkimas š.m. kovo 7 d. patvirtino naujos kadencijos tarybos narius. Dalininkų susirinkimas taip pat pritarė Fondo administracijos parengtiems siūlymams Seimui dėl Fondo veiklos teisinių sąlygų tobulinimo.

Fondo siūlymams, kurie kovo 8 d. buvo įteikti Seimo Kultūros komitetui, taip pat pritarė ir Lietuvos meno kūrėjų asociacija.

Vizija ir tikslai

Fondo misija – konkurso tvarka teikti paramą viešosios informacijos rengėjų kultūriniams, visuomenės informavimo saugumo, medijų raštingumo ugdymo ir šviečiamiesiems projektams žiniasklaidoje.
 

Naujienlaiškio užsakymas

Atsisakyti naujienlaiškio
Mūsų draugai