Dokumentų formos

 

2020 metų  sutartis bus įdėta sausio 17 d. Pildyti tik naują sutarties formą. Prieš pildydami perskaitykite sutartį. Atkreipkite dėmesį į pasikeitusias Fondo logotipo naudojimo sąlygas.

 

 Sutarties punkte 2.1.2 įrašykite bibliotekų, kurioms užprenumeruotas leidinys skaičių ir prenumeratai skirta sumą. Šį punktą pildo tik viešosios informacijos rengėjai, kurių leidiniai pagal BKN 57 str. yra prenumeruojami viešosioms bibliotekoms. 

Mūsų draugai