Fondo ataskaitos

 

2019 metų Fondo veiklos ataskaita, finansinės atskaitomybės dokumentai, nepriklausomo auditoriaus išvados

2018 metų Fondo veiklos ataskaitafinansinės atskaitomybės dokumentai, nepriklausomo auditoriaus išvados

2017 metų Fondo veiklos ataskaitabalansasaiškinamasis raštas, nepriklausomo audiotoriaus išvados

 

Mūsų draugai