Fondo ataskaitų archyvas

2022 metų Fondo veiklos ataskaita, finansinės atskaitomybės dokumentai, nepriklausomo auditoriaus išvados

2021 metų Fondo veiklos ataskaita, finansinės atskaitomybės dokumentai, nepriklausomo auditoriaus išvados

2020 metų Fondo veiklos ataskaita, balansas, aiškinamasis raštas, nepriklausomo auditoriaus išvados

2019 metų Fondo veiklos ataskaita, finansinės atskaitomybės dokumentai, nepriklausomo auditoriaus išvados

2018 metų Fondo veiklos ataskaitafinansinės atskaitomybės dokumentai, nepriklausomo auditoriaus išvados

2017 metų Fondo veiklos ataskaitabalansasaiškinamasis raštas, nepriklausomo auditoriaus išvados

2016 metų Fondo veiklos ataskaita, finansinių ataskaitų rinkinys, nepriklausomo auditoriaus išvados

2015 metų Fondo veiklos ataskaita

2014 metų Fondo veiklos ataskaita

2013 metų Fondo veiklos ataskaita

2012 metų Fondo veiklos ataskaita

2011 metų Fondo veiklos ataskaita

2010 metų Fondo veiklos ataskaita

2009 metų Fondo veiklos ataskaita

2008 metų Fondo veiklos ataskaita

2007 metų Fondo veiklos ataskaita

2006 metų Fondo veiklos ataskaita 

2005 metų Fondo veiklos ataskaita 

2004 metų Fondo veiklos ataskaita

2003 metų Fondo veiklos ataskaita

 

Mūsų draugai