Konkursų rezultatai


Valstybės teikiamos dalinės finansinės paramos kultūriniams, visuomenės informavimo saugumo, medijų raštingumo ugdymo ir šviečiamiesiems projektams pagal Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui pateiktas paraiškas konkursų rezultatai.

Konkursas organizuojamas ir vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu, LR Vyriausybės patvirtintais bendraisiais nuostatais, tarybos patvirtintu Konkurso bendrųjų sąlygų aprašu bei Fondo įstatais.

Informacija teikiama tel.: 8-5 2314750 ir el.paštu: info@srtfondas.lt


 

Mūsų draugai