2020 08 18 Dėl ekspertų teikimo

DĖL EKSPERTŲ TEIKIMO                                                                                                                                                                              

 

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas atnaujina ekspertų sąrašą ir kviečia teikti ekspertus, galinčius vertinti kultūrinius, visuomenės informavimo saugumo, medijų raštingumo ugdymo ir šviečiamuosius projektus.

 

Kandidatus iki šių metų rugsėjo 18 d. gali siūlyti Fondo dalininkai, meno kūrėjų, viešosios informacijos rengėjų asociacijos ir kitos institucijos, formuojančios kultūros politiką ar veikiančios kultūrinėje žiniasklaidoje.

 

Tarybos patvirtintas bendras ekspertų sąrašas bus paskelbtas Fondo internetinėje svetainėje per 14 kalendorinių dienų nuo jo patvirtinimo.

 

Reikalavimai ekspertams: 

 

  • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 5 metų patirtį visuomenės informavimo, kultūros ar švietimo srityse;
  • būti nepriekaištingos reputacijos. Eksperams taikomi tokie patys kaip ir valstybės tarnautojams Valstybės tarnybos įstatyme nustatyti kriterijai, kuriais remiantis asmuo negali būti laikomas nepriekaištingos reputacijos;
  • turėti specialių įgūdžių, žinių, kompetencijos, reikalingų vertinti pateiktus projektus 6 programoms: periodinių kultūros ir meno leidinių, nacionalinės periodinės spaudos, regioninės periodinės spaudos, nacionalinių radijo ir televizijos, regioninių radijo ir televizijos, internetinės žiniasklaidos.

 

Ekspertai skiriami 2 metų laikotarpiui, tas pats asmuo negali būti ekspertų grupės nariu daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Ekspertais negali būti kultūros ir meno organizacijų vadovai, jų pavaduotojai, jų įsteigtų įstaigų vadovai, Fondo darbuotojai. Taip pat ekspertu negali būti asmuo, kurio artimi asmenys, kaip jie apibrėžti Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatyme, yra susiję su Fondo dalininkais darbo, autorinių sutarčių ir kitais sutartiniais santykiais.

 

Kartu su siūlymu privaloma pateikti šiuos dokumentus:

  • kandidato gyvenimo aprašymas;
  • siūlančios institucijos rekomendacija (nurodant kandidato el.pašto adresą ir kontaktinį telefoną);
  • kandidato sutikimas būti Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo ekspertu, nurodant, kokio pobūdžio projektui (-ams) kandidatas galėtų daryti ekspertinį vertinimą.

 

Siūlymai su privalomais dokumentais teikiami el. adresu info@srtfondas.lt  su nuoroda Kandidatas į Fondo ekspertus.

 

 

Pagarbiai,

 

Gintaras Songaila

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo direktorius

Mūsų draugai