2020 09 25 Liko kelios dienos pateikti paraiškas

Norintys pateikti paraiškas 2021 m. konkursui turi suskubti – jos priimamos iki spalio 1d.
 
Valstybės dalinė finansinė parama pagal Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui pateiktas paraiškas bus teikiama kultūriniams, visuomenės informavimo saugumo, medijų raštingumo ugdymo ir šviečiamiesiems projektams.
 
Fondas dalinę finansinę paramą didžiajai daliai projektų teikia vadovaudamasis de minimis pagalbos reglamentu. Tokiai pagalbai priskiriama ir kita valstybės parama, tad bendra visos paramos suma negali viršyti 200 000 eurų per trejus metus. Vienai programai - Kultūros ir meno leidinių – teikiami projektai yra priskiriami visuotinės ekonominės svarbos paslaugoms ir jiems per trejus metus valstybės skiriama suma negali viršyti 500 000 eurų.
 
Teikiantys projektus turėtų atkreipti dėmesį, kad iš Fondo prašoma paramos suma negali viršyti 80 proc. bendros projekto sumos.
 
Spaudos projektų turinys per projekto įgyvendinimo laikotarpį turi užimti nuo 3 iki 90 procentų viso leidinio turinio. Tokiuose leidiniuose reklamos apimtis negali sudaryti daugiau kaip 35 proc. viso leidinio turinio.
 
Administravimo išlaidoms sąmatoje galima numatyti ne daugiau kaip 30 proc. iš Fondo prašomų lėšų projekto įgyvendinimui. Nenumatytoms ir reprezentacinėms išlaidoms galima skirti ne daugiau nei 5 proc.
 
Vienas viešosios informacijos rengėjas gali teikti ne daugiau kaip 2 projektų paraiškas pagal vieną iš Fondo programų ir ne daugiau kaip 4 - pagal visas programas.
 
Fondas primena, kad Tarybos sprendimas dėl projektams skiriamos paramos dydžio priimamas tik Seimui priėmus kitų metų valstybės ir savivaldybių biudžetų įstatymą.
 
Užpildytos nustatytos formos paraiškos iki spalio 1 d. priimamos Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fonde - Vokiečių g. 4, LT-01130 Vilnius. Siunčiant paštu galioja spalio 1 d. spaudas. Informacija dėl paraiškų teikimo tel.: 8-5 2314750 ir el. paštu: info@srtfondas.lt
 
Paraiškai reikiamas formas galima rasti čia: konkurso nuostatai, konkurso bendrųjų sąlygų aprašas, paraiška bei sąmata.
Mūsų draugai