2020 11 16 Punskas.pl: puoselėjant tautinę tapatybę

Portalas punskas.pl nuolat įgyvendina SRTRF projektus, jo vyr. redaktorius Sigitas Birgelis sako, kad šioje erdvėje gula informacija, svarbi ne tik Lenkijos lietuviams, bet ir abiejų šalių – Lenkijos ir Lietuvos – visuomenei.
 
Kaip ir kokiomis aplinkybėmis atsirado Jūsų portalas? Kaip jis keitėsi?
 
Kažkaip įdomiai susiklostė, kad mes čia, Punske, labai greitai pasigaudavome technines naujoves. Jau 1990 m. įsteigėme kompiuterį centrą. Interneto pasaulyje irgi teko būti avangarde. 1996 m. internete nedaug būta informacijos lietuvių kalba. Lietuvos žiniasklaida virtualioje erdvėje žengė pirmuosius žingsnius. Kiek prisimenu, savaitinę žinių apžvalgą internete rengė Laima Statulevičienė. Mes labai greitai pagavome mintį, kad kažką panašaus būtų galima pradėti kurti ir Punske.
 
Labai daug gerų žmonių padėjo suprasti, kaip viskas veikia. Nuo 1997 m. Punske leidžiamo žurnalo „Aušra“ turinys tapo prieinamas internete. Tais pačiais metais sugalvojau sukurti tinklalapį, kuriame būtų viešinama informacija apie Lenkijos lietuvių įstaigas ir organizacijas, mokyklas, kultūros centrus ir kt. Maždaug po metų jame jau buvo publikuojamos žinutės bei trumpesni straipsniai. Nuo 2007 m. tinklalapis yra Lenkijos lietuvių žinių portalas.
 
Iš pradžių man nuoširdūs žmonės sakydavo, kad neverta taip vargti ir skirti tiek daug laiko. Lankomumo reitingai nebuvo dideli, bet metai iš metų jie ėmė kilti. Žmonėms atrodė, kad paskelbtos žinios internete pradingsta, tačiau šiandien matome, kad virtualioje erdvėje niekas nedingsta. Ne tik, kad nedingsta, bet visa informacija lengvai visur pasiekiama. Labai buvo smagu kai mūsų portale publikuotais straipsniais ir vaizdo reportažais pradėjo naudotis žiniasklaida.
 
Vieną kartą, bet jau labai seniai, atlikome eksperimentą. Portale punskas.pl paviešinome gan svarbią informaciją mums ir ypač Lietuvai. Norėjome sužinoti, kada ir kaip Lietuva į tai reaguos, ar iš viso bus kažkoks atgarsis. Nepraėjus pusvalandžiui nuo žinios publikavimo, mums paskambino BNS – didžiausia Baltijos valstybių naujienų agentūra, prašydama pateikti daugiau informacijos.
 
Kaip minėjau, iš pradžių portale vyravo trumpos informacinės žinutės. Vėliau pradėjome publikuoti rimtus, išliekamosios vertės straipsnius kultūros bei istorijos paveldo temomis. Pasirodė, kad jie mūsų skaitytojams yra įdomūs. Po jais kaip grybai po lietaus dygdavo patiktukai, skaitytojai jais dažnai dalindavosi. Būdavo dar ir televizija, kuri rinkdavo mūsų vaizdo reportažus ir rodydavo juos Lietuvoje.
 
Portalas punskas.pl turi savo socialinis tinklus. Žmonės patys renkasi – vieni žiūri portalą punskas.pl, kiti prenumeruoja vaizdo įrašus youtube plotmėje, kur iš karto gauna visus įrašus, dar kiti Facebooke (Punskas.lt). Kiekvienos plotmės reitingai skirtingi, kaip skirtingi yra mūsų skaitytojai ir lankytojai.
 
 
Portalo punskas.pl ir metraščio „Terra Jatwezenorum“ vyr. redaktorius Sigitas Birgelis (asmeninio archyvo nuotr.)
 
Tautinės tapatybės išlaikymui, ypač gyvenantiems ne Lietuvoje, svarbi yra žiniasklaida. Kokias Jūs sau keliate užduotis?
 
Stengiamės publikuojami vaizdo reportažus, straipsnius bei kitą medžiagą, kurį yra svarbi ne tik Lenkijos lietuviams bet ir Lenkijos ir Lietuvos visuomenei, bei lietuvių emigracijai.
 
Portalas - tai svarbus informacijos šaltinis apie Lenkijos lietuvių bei etninių žemių lietuvių gyvenimą, kultūros bei istorijos paveldą. Siekiame, kad čia gyvenantys žmonės geriau pažintų savo krašto praeitį ir dabartį, nebūtų abejingi jo problemoms, drąsiai reikštų savo nuomonę įvairiais klausimais. Propaguojame šiuolaikinius idėjų kūrėjus, pristatydami jų pasiekimus ir kūrybą, kalbame apie nusipelniusius visuomenės veikėjus, švietėjus, kultūros žmones.
 
Punskas.pl supažindina ir Lenkijos visuomenę su lietuvių tautinės mažumos kultūra bei Lietuvos problematika. Tai svarbu, nes Lenkijos žiniasklaida nedaug skiria dėmesio lietuvių reikalams, o apie Lietuvą dažnai kalba tik ten gyvenančių lenkų kontekste.
 
Stengiamės puoselėti Punsko ir Seinų krašto etnokultūrinį palikimą ir populiarinti jį elektroninėje erdvėje: užrašinėti lietuviškų šeimų istorijas, pasakorių pasakojimus, išsaugoti senas, nuo kartos į kartą perduodamas dainas. Etnokultūros paveldas turi susidominti jaunimą, tad viską pateikiame jiems patrauklia forma (ruošdami vaizdo ir garso įrašus, vaizdo reportažus). Džiugu, kad etnografinės temos susilaukė stebėtinai didelio susidomėjimo.
 
Stebiu portalo (bei jo socialinių tinklų) lankomumą, iš kurios pasaulio vietos prisijungta. Džiugina tai, kad prisijungimų yra labai daug ne tik iš miestų, bet ir iš kaimų. Auganti lankomumo statistika teikia pasitenkinimą, nes matau, kad portalas žmonėms reikalingas.
 
Kokius esate įgyvendinę SRTRF projektus? Kiek fondo skiriama parama prisideda prie Jūsų veiklos?
 
Per keliolika metų įgyvendinome keliasdešimt SRTRF projektų. Kasmet parengiame tris. Du iš jų susiję su internetine žiniasklaida („Lietuva arčiau Lietuvos“, „Vakar, šiandien ir visados“) bei su istorijos paveldo išsaugojimu (metraštis „Terra Jatwezenorum“). SRTRF parama šiems projektams yra labai svarbi. Už ją esame nepaprastai dėkingi.
 
Sigitas BIRGELIS, portalo punskas.pl ir metraščio „Terra Jatwezenorum“ vyr. redaktorius
 
Mūsų draugai