2021 03 19 Darbą pradeda nauja Fondo taryba

Patvirtinta naujos sudėties Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo taryba. Joje nuo kovo 17 d. – septyni Visuomenės informavimo įstatyme nurodytų institucijų deleguoti nariai.
 
Lietuvos meno kūrėjų asociacija delegavo Liutaurą Degėsį, Nacionalinė rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacija – Vilmą Ferrari, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija – Rimantą Jokimaitį, Lietuvos žurnalistų sąjunga ir Lietuvos žurnalistų draugija – Vidą Mačiulį, Interneto žiniasklaidos asociacija – Arną Marcinkų, Lietuvos radijo ir televizijos asociacija, Lietuvos kabelinės televizijos asociacija, Regioninių televizijų asociacija – Daivą Pikturnienę, Kultūros ministerija – Deividą Velką.
 
Pirmininką naujoji taryba išsirinks pirmame savo posėdyje. Fondo tarybos kadencija trunka tris metus ir pradedama skaičiuoti nuo tada, kai visuotinis dalininkų susirinkimas patvirtina galutinę Fondo tarybos sudėtį.
 
Tas pats asmuo negali būti Fondo tarybos nariu daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Fondo tarybos sprendimai priimami paprasta visų Fondo tarybos narių balsų dauguma, balsams pasidalijus po lygiai, lemia pirmininko balsas. Taryba veikia pagal savo patvirtintą darbo reglamentą.
 
SRTRF tarybos nariai privalo būti nepriekaištingos reputacijos, turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, išmanyti kultūros ir žiniasklaidos raidos procesus. Jos nariai negali būti Fondo darbuotojai ir ekspertai. Tarybos nariams taip pat taikomos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatos.

Daugiau informacijos:
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo direktorius
Gintaras Songaila
Tel. 8-650 70601
El.p. direktorius@srtfondas.lt

Mūsų draugai