2021 06 02 Fondas nutraukia paramą „Biržiečių žodžio“ projektui

Laikraštyje „Biržiečių žodis“ birželio 1 d. pasirodžius publikacijai „Nemunėlio Radviliškio apylinkės metraštis“, Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas (SRTRF) redakcijai pranešė vienašališkai nutraukiantis paramos sutartį, kadangi šios publikacijos turinys yra priešingas UAB „Biržiečių žodis“ sutartiniams įsipareigojimams. Taip pat pranešta, kad pradedamas šio atvejo tyrimas.
 
Iš sovietinių šaltinių be jokio komentaro perspausdintas pokario laikus aprašantis tekstas laikraštyje „Biržiečių žodis“ išpublikuotas su SRTRF logotipu ir nuoroda, jog tai – projekto „Partizaninės kovos ir tremtis Biržų krašte: tremtiniai, kovotojai, rėmėjai, istorinės vietos bei reliktai“ dalis.
 
Fondas griežtai atsiriboja nuo tokios publikacijos ir redakcijai išsiųstame rašte reikalauja artimiausiu metu paneigti, kad tai buvo finansuota valstybės lėšomis. Iš paneigimo teksto turi būti aišku, kad SRTRF šios publikacijos nerėmė ir nebuvo įsipareigojęs remti tokio turinio straipsnių.
 
Redakcijai pranešta, kad SRTRF, atsižvelgdamas, jog išpublikuota informacija visiškai prasilenkia su 2021 m. sausio 22 d. sutartyje ir projekte numatytomis temomis, ne tik vienašališkai nutraukia rėmimo sutartį, bet remiantis ja reikalauja grąžinti visą iki šiol išmokėtą paramą pagal sutartį.
 
Pasak Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo direktoriaus Gintaro Songailos, dėl šios publikacijos jau pradėtas tyrimas ir, priklausomai nuo UAB „Biržiečių žodis“ veiksmų, rengiamasi kreiptis dėl Fondui padarytos reputacinės žalos atlyginimo ir imtis kitų priemonių.
 
„Tarp Fondo remiamų žiniasklaidos tematikų yra istorinės atminties gaivinimo uždaviniai. UAB „Biržiečių žodis“ paraiškoje dėl Fondo paramos gavimo šie uždaviniai buvo gana kvalifikuotai aprašyti. Deja, tenka apgailestauti, jog laikraštyje pasirodė publikacija su Fondo paramos logotipu, nors jos turinys yra tiesiog priešingas tam, ką redakcija pateikė paraiškoje“, – teigė SRTRF direktorius Gintaras Songaila. Jis pridūrė, kad jokios priežastys tokių atvejų pateisinti negali.
 
Fondo Taryba, atsižvelgusi į ekspertų vertinimus, šiemet kultūriniams, visuomenės informavimo saugumo, medijų raštingumo ugdymo ir šviečiamiesiems projektams šešiose programų grupėse yra paskirsčiusi 2 577 950 eurų. Iš viso buvo paremti 305 projektai.
 
Antradienį, birželio 2 d., „Biržiečių žodžio“ redakcija išplatino atsiprašymą dėl, jų teigimu, techninės klaidos. Atsiprašymo tekstą galima rasti čia: https://www.birzietis.lt/aktualijos/birzai/atsiprasome-uz-apmaudzia-klaida
 
Taip pat birželio 2 d. puslapyje birzietis.lt paskelbta ir laikrašytyje neišspausdinto teksto dalis. Ją galima rasti čia: https://www.birzietis.lt/aktualijos/birzai/nemunelio-radviliskio-apylinkes-metrastis-sovietines-valdzios-meginimai 
 
Daugiau informacijos:
 
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo direktorius
Gintaras Songaila
Tel. 8-650 70601
El.p. direktorius@srtfondas.lt
Mūsų draugai