2021 06 10 Fondo taryba: sprendimas dėl „Biržiečių žodžio“ iš esmės nesikeičia

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo taryba svarstė UAB „Biržiečių žodžio“ prašymą pakeisti Fondo administracijos sprendimą dėl paramos sutarties nutraukimo. Fondo taryba liko prie griežto sprendimo nutraukti paramos sutartį su UAB „Biržiečių žodis“ projektui „Partizaninės kovos ir tremtis Biržų krašte: tremtiniai, kovotojai, rėmėjai, istorinės vietos bei reliktai“. Kartu Fondo taryba, atsižvelgusi į „Biržiečių žodžio“ atsiprašymą bei paneigimą, sušvelnino sankcijas.
 
Trečiadienį, birželio 9 d., taryba nuotoliniu būdu susitiko su „Biržiečių žodžio“ redaktore Loreta Bataitiene ir direktoriumi Kęstučiu Isaku, siekdama išsiaiškinti birželio 1 d. laikraštyje pasirodžiusios sovietinės leksikos publikacijos aplinkybes bei tai, kaip Fondo remiamoje rubrikoje toks tekstas galėjo pasirodyti.
 
Laikraščio atstovų teiginiai, kad tai tebuvo klaida, o ne piktybinė veika, įtikino Fondo tarybą, tačiau liko galioti sprendimas nutraukti paramos sutartį šiam projektui.
 
Svarstant Fondo remiamų projektų kokybę ir kontrolę, išsakyta mintis, kad nedidelis projektų finansavimas nevisada leidžia užtikrinti norimą kokybę, o pačioms redakcijoms samdyti ekspertus, kurie padėtų formuoti kokybišką turinį, taip pat stinga resursų.
 
Tad vėl grįžta prie diskusijos, ar verčiau valstybės skiriamą paramą išdalinti didesniam skaičiui projektų, tačiau juos finansuoti mažomis sumomis, ar remti tik kelis pačius kokybiškiausius, skiriant jiems solidesnius biudžetus.
 
Tarybos pirmininkas Vidas Mačiulis informavo tarybą, kad paramos biudžeto klausimas – prioritetinis ir kartu su Fondo direktoriumi jau rengiamas raštas Ministrei pirmininkei dėl būtinybės didinti finansavimą kultūriniams, visuomenės informavimo saugumo, medijų raštingumo ugdymo ir šviečiamiesiems projektams.
 
2021 metams pateiktiems 416 projektams įgyvendinti reikalinga suma siekė 9,34 mln. eurų, iš Fondo prašyta 6,45 mln. eurų paramos. Finansuoti 305 projektai, jiems numatytomis proporcijomis paskirstyta 2 577 950 eurai.
 
Daugiau informacijos:
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo direktorius
Gintaras Songaila
Tel. 8-650 70601
El.p. direktorius@srtfondas.lt
Mūsų draugai