2021 08 23 Kitų metų konkursas – netrukus

Konkursą 2022 m. Valstybės teikiamai dalinei finansinei paramai gauti numatoma paskelbti rugsėjo mėnesį, praneša Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo taryba.

2022 m. konkursui galės būti teikiami kultūriniai, visuomenės informavimo saugumo, medijų raštingumo ugdymo ir šviečiamieji projektai.

Konkursas organizuojamas ir vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu, LR Vyriausybės patvirtintais bendraisiais nuostatais dėl valstybės dalinės finansinės paramos projektams pagal Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui pateiktas paraiškas, konkurso bendrųjų sąlygų aprašu bei Fondo įstatais.

Daugiau informacijos: tel. 8-5 2314750 ir el.paštu: info@srtfondas.lt

Mūsų draugai