2021 12 28 Skelbiami konkurso rezultatai

Skelbiami Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo tarybos nuotoliniame posėdyje patvirtintos finansinės paramos dydžiai 2022 kultūros, visuomenės informavimo saugumo, medijų raštingumo ugdymo ir šviečiamiesiems projektams.
 
Fondo tarybos pirmininkas Vidas Mačiulis džiaugiasi ir dėkoja Vyriausybei bei Seimui, kad šiemet – pirmą kartą per dešimt metų – paramos biudžetas buvo papildytas puse milijono eurų. Tad projektų įgyvendinimui paskirstyta 3 014 800 Eur.
 
Kultūros, visuomenės informavimo saugumo, medijų raštingumo ugdymo ir šviečiamuosius projektus vertino daugiau kaip trisdešimt ekspertų, atsižvelgdama į jų išvadas bei sprendimus dėl konkretiems projektams skiriamos paramos dydžio priėmė Fondo taryba.
 
Šiemet sulaukta 393 paraiškų, visa projektams įgyvendinti reikalinga suma siekė 9,29 mln. eurų, o iš Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo buvo prašoma 6,32 mln. eurų paramos.
 
Svarbu atkreipti dėmesį, kad nuo šių metų į projektams skirtą sumą įskaičiuota ir prenumerata viešosioms bibliotekoms. Tad viešosios informacijos rengėjai pagal BKN 55-57 punktuose numatytas sąlygas patys užprenumeruoja savo leidinį viešosioms bibliotekoms.
 
Už prenumeratą bus atsiskaitoma kartu su ketvirtinėmis ataskaitomis. Detalesnė informacija ir bibliotekų sąrašas skelbiami SRTRF fondo tinklapyje.
  
 
Sutartys su viešosios informacijos rengėjais pasirašomos nuo sausio 3 d. iki 28 d. Kartu su sutartimi pateikiami 1 ir 2 priedai.  Viešosios informacijos rengėjai, norintys mažinti projekto apimtis, privalo Fondui pateikti užpildytą prašymo formą.
 
Užpildyti, pasirašyti ir antspauduoti du sutarties egzemplioriai turi būti atsiųsti į Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondą (Vokiečių g. 4, 01130 Vilnius).
 
Valstybės teikiamos dalinės finansinės paramos kultūriniams, visuomenės informavimo saugumo, medijų raštingumo ugdymo ir šviečiamiesiems projektams pagal Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui pateiktas paraiškas 2022 metų konkurso rezultatai:
 
 
 
 
 
 
 
 
Daugiau informacijos:
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo direktorius
Gintaras Songaila
Tel. 8-650 70601
El.p. direktorius@srtfondas.lt
Mūsų draugai