2022 07 01 Skelbiamas visuomenės informavimo saugumo tikslinis konkursas

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo taryba skelbia visuomenės informavimo saugumo projektų 2022 m. konkursą.
 
Konkursas organizuojamas ir vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu, LR Vyriausybės patvirtintais bendraisiais nuostatais dėl valstybės dalinės finansinės paramos projektams pagal Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui pateiktas paraiškas, Visuomenės informavimo saugumo tikslinio konkurso bendrųjų sąlygų aprašu bei Fondo įstatais.
 
Konkurso nuostatai, tikslinio konkurso bendrųjų sąlygų aprašas, paraiškos bei sąmatos formos skelbiami Fondo interneto puslapyje – www.srtfondas.lt. Projektai turės būti įgyvendinti per šių metų IV ketvirtį.
 
Informacija teikiama tel.: 8-616 34013 ir el.paštu: info@srtfondas.lt
 
Elektroniniu parašu pasirašyta paraiškos forma kartu su sąmata (vienas dokumentas) siunčiama el. paštu info@srtfondas.lt iki liepos 25 d. 24 val.

Konkurso rezultatai bus paskelbti iki 2022 m. rugsėjo 19 d.
 

Fondo taryba
Mūsų draugai