2022 07 07 Ketinantiems teikti paraiškas – nuotolinis seminaras

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo tarybai paskelbus konkursą, skirtą stiprinti informacinę erdvę ir tautinių bendrijų žiniasklaidą, būsimi pareiškėjai kviečiami dalyvauti nuotoliniame seminare.
 
Ketinantiems teikti paraiškas visuomenės informavimo saugumo projektų konkursui, liepos 12 d. 11 val. SRTRF rengia nuotolinį seminarą. Norintys dalyvauti turi registruotis el. paštu info@srtfondas.lt, jiems bus atsiųsta ZOOM nuoroda.
 
Visuomenės informavimo saugumo projektų konkurso nuostatai, bendrųjų sąlygų aprašas, paraiškos bei sąmatos formos skelbiami Fondo interneto puslapyje – www.srtfondas.lt. Taip pat informacija teikiama tel. 8 616 34013 ir el.paštu info@srtfondas.lt.
 
Tikslinio konkurso rezultatus Fondo taryba planuoja paskelbti iki rugsėjo 19 d. Projektai turės būti įgyventi per šių metų IV ketvirtį.
 
Visuomenės informavimo saugumo projektų konkursui iš Vyriausybės rezervo lėšų skirta 500 tūkst. eurų. Papildomas finansavimas visuomenės informavimui skirtas atsižvelgiant į tai, kad dėl Rusijos karo veiksmų Ukrainoje buvo apribotas tam tikrų kanalų rusų kalba prieinamumas Lietuvoje ir itin išaugo poreikis gauti aktualią informaciją tautinių mažumų kalbomis.
 
Be to, pasienio regionuose sudėtinga apriboti informacijos sklaidos kanalus iš Rusijos ir Baltarusijos, tad būtina tų vietovių gyventojams pasiūlyti patikimą įvykių analizę taip pat ir lietuvių kalba. Tokiu būdu tikimasi mažinti Rusijos ir Baltarusijos skleidžiamos dezinformacijos neigiamą įtaką.
 
Tiksliniam konkursui projektus galima teikti nacionalinės arba regioninės žiniasklaidos programoms, paraiškoje turėtų atsispindėti ryšys su konkurso sąlygų apraše nurodytais tikslinio konkurso prioritetais.
 
Prioritetiniais projektais bus laikomi tie, kuriuose numatoma analizuoti Lietuvos ir Europos saugumo situaciją dėl Rusijos bei Baltarusijos karinių veiksmų Ukrainoje. Taip pat tiems, kuriuose bus skiriamas dėmesys pasipriešinimo manipuliacijoms, ideologinėms diversijoms, hibridinėms atakoms, provokacijoms, kritiškumo informaciniuose karuose ugdymo problematikai, atsižvelgiant į Ukrainos patirtis.
 
Prioritetai – ir bendruomeniškumo, savanorystės, pagalbos Ukrainos karo pabėgėliams skatinimas, jų švietimas, socialinės ir kultūrinės atskirties mažinimas, istorinės atminties aktualizavimas Rusijos agresijos kontekste, piliečių gebėjimo savarankiškai atsirinkti bei vertinti informaciją ugdymas, Rusijos informacinio karo prieš Ukrainą pamokos.
 
Vertinant pateiktas paraiškas, pirmumas bus skiriamas tiems visuomenės informavimo priemonių valdytojams, kurių pagrindinė veikla nėra finansuojama iš valstybės biudžeto asignavimų. Taip pat – užtikrinantiems turinio sklaidą visuomenės informavimo priemonėse, kuriuose reikšmingą dalį sudaro informacija rusų, ukrainiečių, baltarusių ar anglų kalbomis ir(arba) žiniasklaidos turiniui, kuris pasiekia pasienio su Baltarusija ir Rusija rajonus.
 
Pirmumas numatytas ir tiems projektams, kuriuos bus numatoma įgyvendinti bendradarbiaujant su Ukrainos žurnalistais, taip pat Rusijos, Baltarusijos opozicinės žiniasklaidos atstovais. Aukščiau reitinguojami bus ir projektai, kurių įgyvendinimui bus numatyta pasitelkti atitinkamas priemones asmenims, turintiems klausos, regos negalią (vertimą į gestų kalbą, subtitravimą, audiovizualinį vertimą).

Daugiau informacijos:
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo direktorius
Gintaras Songaila
Tel. 8-650 70601
El.p. direktorius@srtfondas.lt
Mūsų draugai