2022 07 30 Visuomenės informavimo saugumui stiprinti prašoma beveik 1,8 mln. eurų paramos

Konkursui, skirtam stiprinti informacinę erdvę ir tautinių bendrijų žiniasklaidą, gautos 86 paraiškos. Šiuo metu vykdomas administracinės atitikties vertinimas, netrukus darbą pradės ir ekspertai.
 
Konkurso rezultatus Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo puslapyje numatoma paskelbti iki rugsėjo 19 d.
 
Pirmą kartą surengtam konkursui, skirtam stiprinti informacinę erdvę ir tautinių bendrijų žiniasklaidą, daugiausiai pateikta spaudoje ketinamų įgyvendinti projektų – 28, internete – 25, televizijoje – 21. Mažiausiai pateikta radijo projektų – 12.
 
Daugiau projektų ketinama įgyvendinti regioninėse žiniasklaidos priemonėse – 50, tuo tarpu nacionalinėse – 36
 
Iš viso projektams įgyvendinti reikalinga suma siekia beveik 2,5 mln. eurų, o iš Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo prašoma beveik 1,8 mln. eurų paramos.
 
Paramą gavę projektai turės būti įgyvendinti šių metų IV ketvirtį. Projektus konkursui buvo galima teikti iki liepos 25 d.
 
Vyriausybė iš rezervo lėšų šiam visuomenės informavimo saugumo projektų konkursui yra skyrusi 500 tūkst. eurų. Papildomas finansavimas visuomenės informavimui skirtas atsižvelgiant į tai, kad dėl Rusijos karo veiksmų Ukrainoje buvo apribotas tam tikrų kanalų rusų kalba prieinamumas Lietuvoje ir itin išaugo poreikis gauti aktualią informaciją tautinių mažumų kalbomis.
 
Be to, pasienio regionuose sudėtinga apriboti informacijos sklaidos kanalus iš Rusijos ir Baltarusijos, tad būtina tų vietovių gyventojams pasiūlyti patikimą įvykių analizę taip pat ir lietuvių kalba. Tokiu būdu tikimasi mažinti Rusijos ir Baltarusijos skleidžiamos dezinformacijos neigiamą įtaką.
 
Daugiau informacijos:
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo direktorius
Gintaras Songaila
Tel. 8-650 70601
El.p. direktorius@srtfondas.lt
Mūsų draugai