2022 11 01 Vyksta ekspertinis vertinimas

Šiuo metu vyksta 2023 m. konkursui pateiktų paraiškų ekspertinis vertinimas. Fondo administracinę patikrą praėjo 354 paraiškos. Pirmoje programoje ekspertų grupė vertina 25 paraiškas, antroje programoje – 31, trečioje – 79, ketvirtoje – 48, penktoje – 51, šeštoje – 120. Fondas paramai 2023 m. projektams visose šešiose programose pagal Vyriausybės nustatytas proporcijas skirstys 2, 988 mln. eurų. Pagal Fondui pateiktas paraiškas iš Fondo prašoma suma sudaro 6,811 mln. eurų.

Numatoma, kad ekspertų grupėms pateikus savo rekomendacijas, Fondo taryba pradės jas svarstyti lapkričio pabaigoje ir visų projektų svarstymą baigs iki gruodžio pabaigos. Galutiniai Tarybos sprendimai bus paskelbti iš karto kai Seimas priims įstatymą dėl 2023 metų valstybės biudžeto rodiklių patvirtinimo.

Mūsų draugai