2022 11 13 Dėl 2022 m. projektų įgyvendinimo

 

Lapkričio 7 d. posėdyje Fondo taryba svarstė tarpinę ataskaitą dėl Fondo paramą gavusių projektų įgyvendinimo. Nepriklausomo eksperto pateikta informacija rodo, kad yra projektų, kurie nėra įgyvendinami pagal vykdytojų įsipareigojimus. Taryba įpareigojo Fondo administraciją nusiųsti šiems vykdytojams įspėjimus. Gruodžio mėnesį bus sprendžiama dėl Fondo sutarčių su šiais vykdytojais nutraukimo. Taryba nutarė, kad 2023 metais bus svarstomas visų vykdytojų įsipareigojimų įgyvendinimas praėjus kiekvienam ketvirčiui ir bus griežtinami visų projekto vykdytojų įsipareigojimai kiekvienam ketvirčiui.

Mūsų draugai