2022 12 27 2023 metų konkurso rezultatai

Skelbiami Valstybės teikiamos dalinės finansinės paramos kultūriniams, visuomenės informavimo saugumo, medijų raštingumo ugdymo ir šviečiamiesiems projektams pagal Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui pateiktas paraiškas 2023 m. metų konkurso REZULTATAI:

1. Periodinių kultūros ir meno leidinių programa

2. Nacionalinės periodinės spaudos programa

3. Regioninės periodinės spaudos programa

4. Nacionalinės radijo ir televizijos programa

5. Regioninės radijo ir televizijos programa

6. Internetinės žiniasklaidos programa

 

Dėl sutarčių pasirašymo:

Sutartys su paramą gavusiais viešosios informacijos rengėjais pasirašomos iki sausio 25 d.

Kartu su sutartimi privaloma pateikti atitinkamą priedą Nr.1 ir priedą Nr.2.

Sutarties ir priedų Nr.1 (spauda, televizija ir radijas, internetas) ir Nr.2 formos pateiktos Fondo svetainėje www.srtfondas.lt.

Pasirašytos sutartys su priedais po du egzempliorius atsiunčiamos paštu arba pristatomos į Fondą adresu Vokiečių g. 4, Vilnius LT-01130.

Sutarties priede Nr.1 kiekviename ketvirtyje būtina nurodyti konkrečias temas, numatomus autorius. Sutartys su nedetaliai užpildytu priedu Nr.1 nebus pasirašomos.

Sutarties priede Nr.2 ketvirčiais paskirstyti iš Fondo gautą sumą.

Pareiškėjai, dėl gauto mažesnio finansavimo negalėsiantys projekto įgyvendinti paraiškoje numatyta apimtimi, privalo kuo skubiau (ne vėliau kaip iki sausio 13 d.) pateikti Fondui prašymą el. paštu info@srtfondas.lt 

Nacionaliniai laikraščiai ir žurnalai, taip pat regioniniai kultūros žurnalai, kuriuose vykdomas projektas užima ne mažiau 50 proc. leidinio apimties, viešosios informacijos rengėjų turi būti užprenumeruoti viešosioms bibliotekoms pagal Bendrųjų konkurso nuostatų 57 punkte numatytus reikalavimus. Prenumeratai skirtos lėšos įtraukiamos į sutarties priedo Nr.2 išlaidų kategoriją „VI Prenumeratos pristatymas viešosioms bibliotekoms“

 

Įgyvendinant projektą nepamirškite:

  • Pasibaigus ketvirčiui iki kito mėnesio 5 d. pateikti projekto įgyvendinimo ir finansines ataskaitas
  • Pristatyti į Fondą leidinius, kuriuose įgyvendinamas spaudos projektas
  • Įgyvendinamą projektą pažymėti Fondo logotipu. Jį galima rasti čia (pdf formatas, tif formatas, jpg formatas)

 

Iškilus klausimams, skambinkite tel. nr. 8-616 34013

Mūsų draugai