2022 12 27 Dėl 2023 m. konkurso rezultatų

Įžanga apie SRTRF paskirtą konkursinę paramą   

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas gruodžio 27-ąją skelbia 2023 metų dalinę finansinę paramą žiniasklaidai. Buvo gautos 364 paraiškos su prašymu skirti 6811000 eurų kultūriniams, visuomenės informavimo, saugumo, medijų raštingumo ugdymo ir šviečiamiesiems projektams. Valstybė iš šalies biudžeto skyrė 2988000 eurų, kurie atiteko 235 konkursantams. Dėl įvairių priežasčių buvo neparemti 129 projektai, kurių autoriai galės raštu kreiptis į fondo administraciją ir gaus konkretų atsakymą, kodėl parama neskirta. Kur pinigai, tenai pasitaiko ir pyktis, ir nepasitenkinimas, ir priekaištai viešojoje erdvėje. Dažniausiai minima SRTRF administracija, kuri, turinti vos tris darbuotojus, laiku ir rūpestingas atlieka visas, tačiau tik tarpininko pareigas.

Trisdešimties ekspertų ir septynių tarybos narių vardu dėkoju tiems, kurie pasitikėjo SRTR fondu ir pateikė konkursui savo kūrybinius sumanymus. Džiaugiamės projektais, kurie yra aktualūs, originalūs, novatoriški, realios jų sąmatos. Nuliūdino nemotyvuotos, nepagrįstos, nerūpestingai paruoštos paraiškos, nenurodančios konkrečių projekto tikslų ir uždavinių, kaip bus panaudojamos gautos lėšos. Išvardijami visi darbuotojai, autoriai, konsultantai, tačiau nekonkrečios temos, kaip ir jų pateikimas žiniasklaidoje. Dalis projektų nesurinko reikiamo ekspertų balų skaičiaus, todėl jų fondo taryba nesvarstė. Kiekvieną iš šešių programų  projektą atskirai vertino penki ekspertai. Išnagrinėję visas paraiškas ir bendrame posėdyje apibendrinę jų kokybę,  tarybai pateikė savo išvadas. Kvalifikuoti ekspertai atliko visus fondo reikalavimus, savo iniciatyva domėjosi, koks šiuo metu yra konkurso dalyvių kūrybinis potencialas spaudoje, radijuje, televizijoje, internete. Buvo atsižvelgta ir į stebėsenos ekspertų išvadas, kaip konkursantai įgyvendina 2022 metais gautą SRTRF paramą.

Remdamasi ekspertų grupių išvadomis, su jų pateiktais vertinimo balais ir siūlomomis rėmimo sumomis, galutinį sprendimą dėl konkurso rezutatų patvirtino SRTRF taryba, kuri dalininkų buvo patvirtinta 2021-ųjų pavasarį, kai Lietuvos kultūros ministerija nusprendė reorganizuoti šį fondą, kuris nepriklauso ministerijos valdymo sričiai. Prasidėjus nematomam ,,šaltajam karui“, SRTRF tarybos nariai vieningai siekė, kad fondo lėšos būtų skiriamos skaidriai, teisingai ir nesukeltų pagrįstų kaltinimų ar bereikalingų aistrų. Viliamės, kad mums pavyko objektyviai įvertinti visus projektus ir jiems skirti arba ne, valstybės paramą.

Nėra neklystančių, tačiau mūsų taryba, atsakingai tvirtinu, nenusižengė nei įstatymams, nei prieš aukščiausiąjį. Tuo pat metu kai SRTRF taryba patvirtino šį lėšų skyrimą, Vyriausybė pritarė Kultūros ministerijos parengtiems Visuomenės informavimo įstatymo pakeitimams, kuriais bus siekiama pertvarkyti paramos žiniasklaidai modelį ir steigti  naują viešąją įstaigą – Medijų rėmimo fondą. Teigiama, kad egzistuojantis (SRTRF) modelis nepritaikytas spręsti šios dienos žiniasklaidos iššūkių, nelankstus, nepajėgus užtikrinti šios srities gyvybingumo ir plėtros, neefektyvus valdymo bei atskaitingumo aspektais. Jei ministerijos pateiktas įstatymo projektas pavasario sesijoje būtų priimtas, ši „reforma“ mūsų fondo veiklai dar įtakos neturėtų - paramos gavėjams reforma  atsilieptų 2024 metais.

SRTRF šermenys ir  MRF gimdymas - kita tema, tačiau jeigu valstybė neskirs pakankamai lėšų projektų įgyvendinimui, tai ar bus devyniolika senųjų dalininkų, ar trys nauji steigėjai kartu su Kultūros ministerija, niekas nepasikeis, nepatenkintų ir kritikų nesumažės.

SRTRF administracija ir Taryba sausio mėnesį pasirašys su konkurso laimėtojais finansines ir kūrybines sutartis, kurios, viliamės, bus konkrečios, nurodyti autoriai, temos ir jų įgyvendinimas pagal atskirus ketvirčius. Linkime visiems sėkmės.

Su šv. Kalėdomis ir Naujaisiais metais, būkite sveiki, kūrybingi ir laimingi!

VIDAS MAČIULIS

SRTRF tarybos pirmininkas

Mūsų draugai