2020 08 18 2021 m. konkurso skelbimas

 

Valstybės teikiamos dalinės finansinės paramos kultūriniams, visuomenės informavimo saugumo, medijų raštingumo ugdymo ir šviečiamiesiems projektams pagal Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui pateiktas paraiškas 2021 metų konkursas

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo taryba skelbia kultūrinių, visuomenės informavimo saugumo, medijų raštingumo ugdymo ir šviečiamųjų projektų, kuriems per Fondą gali būti suteikta valstybės dalinė finansinė parama, 2021 m. konkursą.

 Konkursas organizuojamas ir vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu, LR Vyriausybės patvirtintais bendraisiais nuostatais dėl valstybės dalinės finansinės paramos projektams pagal Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui pateiktas paraiškas, konkurso bendrųjų sąlygų aprašu bei Fondo įstatais.

Konkurso nuostatai, konkurso bendrųjų sąlygų aprašas, paraiškos bei sąmatos formos skelbiami Fondo interneto puslapyje – www.srtfondas.lt  

Informacija teikiama tel.: 8-5 2314750 ir el.paštu: info@srtfondas.lt

Užpildytos nustatytos formos paraiškos priimamos nuo  2020 m. rugpjūčio 20 d. iki spalio 1 d. adresu: Vokiečių g. 4, LT-01130 Vilnius. Siunčiant paštu galioja spalio 1 d. spaudas.

Fondo tarybos sprendimas dėl paramos viešosios informacijos rengėjų projektams skiriamos paramos dydžio priimamas tik Lietuvos Respublikos Seimui priėmus atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą.

 

Fondo taryba


 

 

Mūsų draugai