Teisinė informacija

Fondas savo veikloje vadovaujasi LR Viešųjų įstaigų, Visuomenės informavimo įstatymais, LR Vyriausybės patvirtintais Bendraisiais konkurso nuostatais, kitais teisės aktais, įstatais ir Fondo tarybos patvirtintu Konkurso bendrųjų sąlygų aprašu ir kitais vidaus dokumentais.

Mūsų draugai