Sutarties forma

2023 m. sutarties ir priedų dėl valstybės dalinės finansinės paramos suteikimo viešosios informacijos rengėjo projektui formos

Projekto finansavimo ir įgyvendinimo sutartis

Sutarties priedas nr. 1 spaudos projektams

Sutarties priedas nr. 1 interneto projektams

Sutarties priedas nr. 1 televizijos ir radijo projektams

Sutarties priedas nr. 2 - sąmata

Sutartys pasirašomos iki 2023 m. sausio 25 d. Paramą gavęs pareiškėjas į Fondą pristato po du užpildytos sutaries ir priedų (Nr.1 ir Nr.2) egzempliorius.

Pareiškėjai, dėl gauto mažesnio finansavimo negalėsiantys projekto įgyvendinti paraiškoje numatyta apimtimi, privalo pateikti Fondui prašymą el. paštu info@srtfondas.lt 

 

Nacionaliniai laikraščiai ir žurnalai, taip pat regioniniai kultūros žurnalai, kuriuose finansavimą gavę projektai užima ne mažiau kaip 50 proc. leidinio privalo būti užprenumeruoti viešosioms bibliotekoms.

 

 

 

 

 

Mūsų draugai