Sutarties forma

2021 m. sutartis dėl valstybės dalinės finansinės paramos suteikimo viešosios informacijos rengėjo projektui

Sutarties priedas Nr.1 (spauda)

Sutarties priedas Nr.1 (TV/radijas)

Sutarties priedas Nr.1 (internetes)

Sutarties priedas Nr.2 (sąmata)

 

Pagal Bendrųjų konkurso nuostatų 59 punktą sutartys pasirašomos iki 2021 m. sausio 27 d. Paramą gavęs pareiškėjas į Fondą pristato po du užpildytos sutaries ir priedų (Nr.1 ir Nr.2) egzempliorius.

 

Pareiškėjai, dėl gauto mažesnio finansavimo negalėsiantys projekto įgyvendinti paraiškoje numatyta apimtimi, laisvos formos prašymus Fondui el paštu info@srtfondas.lt gali atsiųsti iki sausio 20 d.

 

 

 

 

 

 

Mūsų draugai